Zobacz nasze pozostałe strony:

Indywidualne podejście do dzieci

separator

Personel poznaje indywidualne upodobania każdego dziecka oraz sposoby radzenia sobie z jego najczęstszymi problemami. Bezpośrednie i osobiste relacje z dziećmi budują zaufanie pomiędzy opiekunem a dzieckiem.

Zmniejsza to obawy rozłąki z rodzicami pozwala na osiągnięcie lepszych efektów edukacyjno- rozwojowych.
Na stałe współpracujemy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, a wiele zajęć odbywa się na terenie Przedszkola w godzinach pobytu Dziecka.
Ponieważ jesteśmy kontynuacją opieki w naszych żłobkach – często znamy naszych Przedszkolaków, ich przyzwyczajenia oraz upodobania.