Zobacz nasze pozostałe strony:

Anonimowość i dyskrecja

separator

Zdjęcia naszych podopiecznych realizowane w ramach pracy placówki są pod specjalnym nadzorem.

Dystrybuowane na stronę internetową lub FB naszej placówki tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia Rodziców/Opiekunów Dziecka. Jakiekolwiek informacje o dzieciach udzielane są wyłącznie upoważnionym w umowie osobom.